;
;
🍃⚫️ شب قدر است و من قدری ندارم ، 🍃⚫️ چه سازم توشه قبری ندارم ، 🍃⚫️ شب عفو است و محتاج دعایم ، 🍃⚫️ ز عمق دل دعایی کن برایم ، 🍃⚫️ اگر امشب به معشوقت رسیدی ، 🍃⚫️ خدا را در میان اشکهایت دیدی ، 🍃⚫️ کمی هم نزد او یادی زمن کن ، 🍃⚫️ کمی هم جای من او را صدا کن ، 🍃⚫️ بگو یارب فلانی رو سیاه است ، 🍃⚫️ دو دستش خالی و غرق گناه است ، 🍃⚫️ بگو یا رب تویی دریای جوشان ، 🍃⚫️ در این شب رحمتت بر وی بنوشان 🙏 التماس دعا 🍃⚫️🍃
چای مینوشم یکباره دلتنگ می شوم اشک درچشمانم جمع می شود همه باتعجب نگاهم میکنند لبخندتلخی میزنم ومی گویم چقدرداغ بود........
شاید نباشم ... تُ اما هر روز صبح پنجره قلبت را باز کن و ... دوستت دارم ها را و صبحت بخیر ها را و مراقب خودت باش ها را نفس بکش ... سپرده ام به آسمان ... سپرده ام به صبح ... #معصومه_صابر
من به تو می نگرم...تو به من می نگری...این میان کی به ما می نگرد؟؟؟؟؟؟
اصالت یعنی وجدان بیدار داشتن در خلوت خود روح پاک داشتن اصالت یعنی قلب پاک داشتن یعنی قلب باشد جایی برای دوست داشتن گر حجاب بر سر ندارم بی اصالت نیستم گر با غریبه ایی خنده ایی سر دادم بی اصالت نیستم از نگاه مادرم اصالت یعنی : چادری بر سر داشتن با غریبه ایی قهقه سر نداشتن اصالت از نگاه مادرم یعنی سوختن و ساختن پنج رکعت نماز اول وقت داشتن گفت مادرم روزی اصالت یعنی اصل خود را به یاد داشتن.... #سونیلا
خوابیدن چه کار بیهوده ایست وقتی پشت پلکان بسته ام چشمان تو نقش نمیبندد
گفنه انددردنیا نامردزیاد گشته عشق رابه تاراج برده اند محبت رابه خارفروخته اندلبخندرابه گریه حرمت رابه نادان می گویدعاشق واقعی دگرنیست محبت کننده گان درپی جبرانش ولبخندبه لب پس منتظر گریه آمدن تو حرمت رابه لقمه نانی به دشمنت می بخشند به کجاپناه بریم جزدرگاه توامیدی نیست....... ⚘⚘⚘
🌲خــدایا 🌷هر چه می‌دهی "رحمت" است 🌲و هر چه نمی‌دهی "مصلحت" 🌷یاریمان کن آن کنیم 🌲که تو راضی باشی 🌷و آن طور شویم 🌲که تو می‌خواهی 🌷نظرت را از ما مگیر
arrow