;
;
      فروپاشی بعضی آدمها از پاهایشان
شروع می شود
زانو بر زمین می زنند
گویی اسیر شده باشند
و کسی از پشت سر آنها را به جلو هل می دهد
فرو می ریزند
اما فروپاشی من از قلبم آغاز شد
اول قلبم چونان که خمپاره خورده باشد تکه تکه بر زمین ریخت
بعد چشمانم چون توپ به زیر پاهایت افتاد
فرو ریختم
چون زلزله رودبار در آخرین روزهای سوزان خرداد!
    
      گاهی با خود عهد میبندم که 
دیگر کاری به تو نداشته باشم
دست دلم را بگیرم و از شهری 
که نفس های تو در آن است بروم
اما تا زمان رفتن می‌رسد پای دلم 
میلرزد برای نرفتن 
میدانی دلبر جان...
تو بردی ، بالاخره در هر نبردی یکی 
غالب است و یکی مغلوب....
و منم مغلوب این جنگ نابرابر با 
چشمهایت....
همان کسی که تا لحظه آخر مقاومت کرد 
برای نگه داشتن یادش در قلب‌و‌ ذهنت..
اما چه کنم که چشم هایت خلع سلاحم کرد 
امان.... امان از این دو دریچه خانه بر انداز


یگانه عسکری
    
      کاش بودی جوری که فقط من میدیدمت چون تا چشم هایم به چشم هایت بیفتد کور می شوم وچیزی نمی بینم
    
      خدا کند که... نه! نفـرین نمیکنم... نکند 
به او ـ که عاشق او بوده‌ام ـ زیان برسد 
 
خدا کند فقط این عشــق از ســرم برود 
خدا کند که فقــط زود آن زمـــان برسد

  
  #نجمه_زارع
    
      عاشقش می‌شوم... که می‌دانم
به تنش... بوسه‌هاش... معتادم!
بعدِ بلعیدنِ هزاران قرص
چشم‌هایش نرفته از یادم
هر چه گفتم شبیه اسمش شد
هر چه دیدم به یادش افتادم
از کجا آمدم؟ کجا بروم؟
من که در بند او و آزادم
همه چی را سپرده‌ام به خودش
مثل یک برگ در دلِ بادم
او خدایی‌ست خسته از خود که
بغلم کرد مثل یک آدم!
او به من جرأت جنون داد و
من به او شوق زندگی دادم
#مهدی_موسوی
    
      می دانی
زیر سقفی که باران را به خانه راه می داد
روی سفره ای که رنج نان داشت
پشت دیواری
که صدایمان را 
به گوش خودمان نمی رساند
لای زندگی ،
به سادگی 
عشق را ،
گم کردیم 
_مرجان مجاور
    
      توضیح عشق چه کودکانه است!
تو میخندی .. من میخندم 
و ما یک شیرینی داغ و تازه داریم! منطق کودکانه مان نصفش میکند تا هر دو 
باز هم با هم بخندیم ؛
اما اگر تکه ها مساوی نباشند، فکر میکنی کدام یک عاشقتریم؟
    
      تیر رستم زیر قلب سهراب امضا شد. فردوسی به تاراج رفت و بازوبند به حراج!
.
.
.
شاهنامه با مارک ترک به فروش رفت!
    
arrow