;
;
کی می‌شه ما مفهوم این جمله ساده رو بفهمیم و عمل کنیم "برا کسی بمیر که یه شب برات تب کنه! "
در اندرون من خسته دل ندانم کیست ، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست 👤 |#حافظ|
چشم هامگرفراموش هم میشن؟! نه،فراموش شدنی نیستن! مخصوصااون چشم هایی که حداقل که ی بارعاشقونه بهشون زل زدی یادت رفته که زمین زیرپاته وآسمون بالاسرت!
بچه ها کسیو میشناسین که کتابهای درسی و کمک درسی رشته ی تجربی رو داشته باشه و بخواد رایگان بده به کسی؟در واقع اهدا کنه؟
من دلم یه جای آبیِ مایل به زندگیه، هر جا که تو باشی؛ بگو اونور هر دریا... دور، من میام باهات... سیدعلی صالحی
پلک ها را بتکان ، کفش به پا کن و بیا ... و بیا تا جایی که پر ماه ؛ به انگشت تو هشدار دهد ... و زمان روی کلوخی بنشیند با تو ! ... و مزامیر شب اندام تو را ... مثل یک قطعه آواز به خود جذب کنند ... پارسایی است در آنجا که تو را خواهد گفت : ... بهترین چیز رسیدن به نگاهی است ، که از حادثه‌ی عشق ؛ تر است . #سهراب_سپهری
هزار گونه اَدَب جان زِ عشق آموزد ... که آن اَدَب نَتَوان یافتن زِ مَکْتَب‌ها ... میانِ صَد کَسْ عاشق چُنان پدید بُوَد ... که بر فَلَکْ مَهِ تابانْ میان کوکَب‌ها ... خِرَد نداند و حیران شود زِ مَذهبِ عشق ... اگر چه واقِف باشد زِ جُمله مَذهَب‌ها ... #مولانای_جان
دوست داشتم معلم املای تو بودم و دوستت دارم را املاء بگویم ...و هی بپرسم تا کجا گفتم ؟ تو بگویی : دوستت دارم ...❤️😉😊😍
arrow