;
;
مدیران تمشک

منا معیری
مدیر ارشد
آفلاین
میثم خوشبخت
مدیر فنی و پشتیبانی
در حال کدنویسی

عاشق نوشتنم، اما به جای کتاب، کدنویسی میکنم!!!

arash mashini
مدیر مالی و پشتیبانی منابع
آفلاین
احسان صارمی
مدیر فنی
آنلاین
زیبا معیری
مدیر بخش روانشناسی و کودک
آفلاین
حنانه یزدخواستی
مدیر تاپیک و داستان
آنلاین
مینا کفایی
مدیر روابط عمومی
آفلاین
زهرا صالحی پور
مدیر بخش کتاب
آنلاین
فاطمه مرتضایی
مدیر بخش کتاب
مشغول
بهجت باسلیقه
مدیر بخش داستان و شعر
آنلاین

کارشناس آمار، ارشد اقتصاد

Golnoosh Rezvan
مدیر بخش نظارت و بازبینی
آفلاین
arrow