;
;
مدیران تمشک

منا معیری
مدیر ارشد
آفلاین
میثم خوشبخت
مدیر فنی و پشتیبانی
در حال کدنویسی

عاشق نوشتنم، اما به جای کتاب، کدنویسی میکنم!!!

arash mashini
مدیر مالی و پشتیبانی منابع
آفلاین
احسان صارمی
مدیر فنی
آنلاین
زیبا معیری
مدیر بخش روانشناسی و کودک
آفلاین
حنانه یزدخواستی
مدیر تاپیک و داستان
آنلاین
مینا کفایی
مدیر روابط عمومی
آفلاین
فرزانه نیک زاد
مدیر فنی
استراحت
زهرا صالحی پور
مدیر بخش کتاب
آنلاین
Fatemeh Mre
مدیر بخش کتاب
مشغول
بهجت باسلیقه
مدیر بخش داستان و شعر
آنلاین

کارشناس آمار، ارشد اقتصاد. مامانِ یه پسر اردیبهشتی

Golnoosh Rezvan
مدیر بخش نظارت و بازبینی
آفلاین
arrow