;
;
مدیران تمشک

منا معیری
مدیر ارشد
آفلاین
میثم خوشبخت
مدیر فنی و پشتیبانی
در حال کدنویسی

عاشق نوشتنم، اما به جای کتاب، کدنویسی میکنم!!!

arash mashini
مدیر مالی و پشتیبانی منابع
آفلاین
احسان صارمی
مدیر فنی
آنلاین
زیبا معیری
مدیر بخش روانشناسی و کودک
آفلاین
حنانه یزدخواستی
مدیر تاپیک و داستان
سر کار
فرزانه نیک زاد
مدیر فنی
استراحت
Fatemeh Mre
مدیر بخش کتاب
مشغول
بهجت باسلیقه
مدیر بخش داستان و شعر
آنلاین

کارشناس آمار، ارشد اقتصاد. مامانِ یه پسر اردیبهشتی

Golnoosh Rezvan
مدیر بخش نظارت و بازبینی
آفلاین
arrow