توپ سفیدم قشنگی و نازی

حالا من می خوام برم به بازی

بازی چه خوبه با بچه‌ های خوب

بازی می کنیم با یه دونه توپ

چون پرت می کنم توپ سفیدم را

از جا می پره می ره تو هوا

قِل قِل می خوره تو زمین ورزش

یک و دو و سه و چهار و پنچ و شش

***********

یه توپ دارم قلقلیه

سرخ و سفید و آبیه
می زنم زمین هوا می ره
نمی دونی تا کجا می ره
من این توپو نداشتم
مشقامو خوب نوشتم
بابام به من عیدی داد
یه توپ قلقلی داد

#توپ #اشعار_کودکانه_قدیمی #اشعار_کودکانه