‌ لینک دانلود

http://ketabesabz.com/go/b87561

نویسنده سید صالح فتوحی

خودت را کشف کن کتابی در حوزه روانشناسی و انگیزشی است که توسط سید صالح فتوحی به نگارش درآمده است و درباره استعداد، راه های کشف و پرورش استعداد و توانایی نکات مهمی را بیان می کند.

#کتاب

#سید_صالح_فتوحی