‌ کتاب هدفی برای موفقیت کتابی در حوزه روانشناسی و انگیزشی است که توسط سید صالح فتوحی به نگارش درآمده است و درباره هدف انواع اهداف و چگونگی دستیابی به اهداف نکات مهمی را بیان می کند

لینک دانلود

http://ketabesabz.com/go/b87551

#سید_صالح_فتوحی

#کتاب