+ ‌یه روز تموم می‌شه بار سنگین حرفای نگفته و که نباید گفته بشه.

- کِی؟

+ وقتی بمیری

- کِی می‌میرم؟

+ هر وقت که تحملت تموم بشه

- مگه مردن دست خود آدم

+ اره آدم‌ها قبل از مرگ متوجه می‌شن اما بهش توجه نمی‌کنند

- من نمی‌تونم تا اون موقع صبر کنم، راه حلی برای سبک شدنش داری؟

+ اره، دارم

- چیه؟

+ سعی کن آرامش رو از خالق هستی بگیری و بهش فکر نکنی! کنترل ذهن رو یاد بگیر رفیق!

‌#تفکرات_یه_دیوانه