نان از تو و پنیر از من

دل از تو دل بردن از من

صحبت از تو و چای از من

پشتی از تو و تکیه از من

صدا زدن از تو جانم گفتن از من

لب تر کردن از تو جان دادن از من

❤️سلام دوستای تمشکی، من که فراموشتون نمی‌کنم، امیدوارم شماها هم منو فراموش نکرده باشین. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹