‌بابا لنگ دراز عزیزم

بعضی آدم ها را نمیشود داشت

فقط میشود یک جور خاصی دوستشان داشت

بعضی آدم ها اصلا برای این نیستند

که برای تو باشند یا تو برای آن ها ...

اصلا به آخرش فکر نمی کنی

آنها برای اینند که دوستشان بداری!

آن هم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق؛

یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست.

این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم در کنج دلت تا ابد یه جور خاص دوست داشته خواهند شد ...

📕 بابا لنگ دراز

#جین_وبستر

پ‌ ن:

واقعاً بعضی‌ ها برای رسیدن به تو نیومدن، گاهی فقط برای دوست داشته شدن وجود دارن، اون هم نه معمولی، یه جور خاص.

😚🌷سال نو مبارک، سال فوق‌العاده ای رو برای همتون آرزو دارم دوستان تمشکی.