می دانستی !

رنگ خورشید

از نور نگاه تو جان می گیرد .

خورشید در آسمان را نه...

آسمانی را که

صبح قبل از چشمان من

رویش طلوع می کنی .

بالا می روی و به وسعت

دوست داشتن من

تنش را گرما و

جان می بخشی .

همانی که با هم

یک خورشید و یک خانه و آسمان می شویم .

همانی که با یک شعله بوسه نشسته

روی پلک بسته ام ، چشمم باز می شود .

همانی که خودت نور می دهی به رنگ نگاهم و لبم را به لبخندت پیوند می زنی .

همانی که دستم را روی تن

حریر دشت خرم می کشانی .

حریر نرم و سبز

گندم زار که با عطرش مدهوش می شویم .

همانی که نسیم می شوی و من

قاصدک سوار بر

بال خوشبختی تو، پرواز می کنم و

می رویم

جای که فرای تصورم هست.

همان جا که کسی به تصور من و تو نمی رسد ..

وقتی که می تازی و از اسب سپید

آرزوی دختر همسایه ،

پیش می افتی و دور می شویم ...

و باز دستم و لبخندم و چشمم

با تو به غروب پشت کوه و دریا می رسد .

و من در انتهای طلوع تو

روی تن پوش نرم ساحل

تخته چوبی به دست

نقش امروزمان را می کشم .

و تو از همان غروب می آیی و روی موج نشسته

با آخرین نور ارغوانی همراهی می کنی و

دست می بری

و رد خط هایم را

چون دلمان

صاف می کنی .

و باز با موج به دریا

برمی گردی و دوباره

به آغاز ،به آخرین نور می پیوندی .

غروب می شوی و من می خندم و

تو چشمک می زنی و من

با تو چشم می بندم .

آسمان و شب می آیند

روی تن در خواب من و تو

رو انداز، ستاره می کشند .

ماه سر در گوشمان

قصه مهتاب خانم که

پشت ابر کوچکی پنهان هست را

می خواند .

و تو نفس می کشی و من

در خواب با تو هنوز روی

تن خوشبختی دست می کشم و باز دست دور خوابم می بری

و می خندی .

خواب تو را می بینم و باز

خسته نمی شویم از هم ،

حتی در سرزمین خواب های چشم باز کرده ...

در خواب هم لبم با تو لبخند دارد .

دست می برم و ساعت نگاهت را کوک می کنم به وقت طلوع...

می خندیدی و ترس دارم که

خواب بمانم و باز

بوسه های نور تو

بیدارم کند و من چشمم باز

به نور نگاه تو روشن شود

وقتی که روز شد

و من

از تو بیدار شوم

تا به تو

و بیداری با تو سلام کنم .

***

سلام🤗

سال نو و رسیدن بهار نو به شما دوستان عزیز تمشکی مبارک 😍

دلتنگ شما بودم و هستم و خوشحالم با بهانه یک دلنوشته کنارتون اومدم 😎

به امید رفتن تلخی های یک ویروس و رسیدن روزهای روشن و سلامتی و لبخند هایی که جنس بهار دارد و شکوفه و بیداری طبیعت .🙂

و اینکه به زودی زود کنارتون و با یه داستان جدید روی صفحه هر روز تمشک خواهم آمد .😉😉

روزتون خوش 😍😍