‌"سمفونی بتهوون"

صدای او شبیه سمفونی بتهوون است

گریه هایش شبیه سوگ و سوشون است

او عجیب زیباست دلبریست با موهایی خرمایی

این همه زیبایی حیف این جهان بی قانون است

تمام سرمایه من از جهان ناز و کرشمه اوست

که برای من بالاتر از هر چه گنج قارون است

من به او می گویم از زیبایی و رویش

باز می بینم که روی او چه گلگون است

وقتی غمگین می شود سخت دلگیرم

می ترسم از خودم از قلبی که محزون است

راه می رود خرامان خرامان او ، به روی گلبرگ های سبز احساسم

درد می کشم اما باز می خندم وقتی که می بینم حرکاتش موزون است

دست رد زدی به سینه ام ولی باز هم ، با دلی غمگین عاشقت ماندم

هر که من را دید گفت بیچاره ، او چه دیوانه وار مجنون است