بعد از شش سال برگشت. پشت تلفن به کسی نگفت تنها می آید. پرسش گر دنبال اثری از حضور نامدار کنارش بودند، اما تنها برگشته بود، با یک مُهرِ طلاق در شناسنامه اش!

🍒🍒🍒🍒

سلام سال نو رو بهتون تبریک میگم

نمیدونم من و قلمم رو یادتون میاد یا نه؟!

این رمان، ژانری اجتماعی_ عاشقانه داره. امیدوارم روزهای خوبی رو توی این قرنطینه که حوصله مون سر رفته باهم داشته باشیم عزیزان💋

🍒🍒🍒🍒